Home Historyczne II Zjazd Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w Krakowie

II Zjazd Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w Krakowie

przez historyk
0 komentarz

Program II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski to 38 sesji, w których przez trzy dni (13-15 września 2012 r.) weźmie udział około trzystu referentów i panelistów z całego świata, zajmujących się dziejami Polski i Europy Środkowej z całego świata.

Program II Kongresu bierze swój początek w studium samego pojęcia „Europy Środkowej” w jego historycznie zmiennych granicach i konceptualizacjach. Zakreślone w ten sposób ramy pojęciowe stanowią punkt odniesienia dla kilku sesji głównych, ukazujących „historie paralelne”, tj. takie, które ukazują równolegle najważniejsze sfery życia politycznego, społecznego i kulturowego tej części Europy na przestrzeni wieków. Organizatorzy celowo zrezygnowali tu ze sztywnego porządku chronologicznego czy geograficznego, chcąc pokazać drogi, którymi szła Polska i jej sąsiedzi w długiej perspektywie. Przedmiotem analizy będą więc środkowoeuropejskie związki polityczne i ich miejsce w narodowych historiografiach, rola mocarstw i instrumenty ich ekspansji na tym obszarze, propaganda władzy i jej reprezentacje, doświadczenia migracyjne Polaków w perspektywie porównawczej czy też historia religijna. Perspektywę historii paralelnych przyjmują też sesje poruszające nowatorską na naszym gruncie tematykę małych miast i codzienności oraz kultury kulinarnej.

Tak zakrojony program stanowi całościowe ujęcie obszaru wyzwań, jakie podjął II Kongres: zrozumieć przeszłość Europy Środkowej w jej całej złożoności, a dzięki temu wyznaczyć perspektywy rozwoju tego regionu, przemian jego tożsamości oraz znaczenia polskiego głosu we współczesnej Europie.

 

CEL ORAZ IDEA KONGRESU:

Podstawowym celem kongresu będzie przeprowadzenie szeregu debat i dyskusji. W równym stopniu Organizatorom zależy na wzmocnieniu tego, co stanowiło wartość pierwszego kongresu z roku 2007, a więc na stworzeniu i rozwijaniu forum wymiany doświadczeń badaczy z różnych krajów, zaangażowanych w studia nad dziejami Polski.

II Kongres stanowić będzie okazję do omówienia zarówno perspektyw jak i bieżących problemów badania, nauczania i popularyzacji historii Polski. Sprzyjał będzie integracji badaczy i instytucji zaangażowanych w poznanie przeszłości Polski w jej historycznych związkach z dzisiejszymi sąsiadami.

Miejscem naszych obrad po raz drugi będzie królewskie miasto Kraków. Zaangażowanie w organizację Kongresu szeregu krakowskich instytucji odpowiedzialnych za przekazywanie historii da okazję do zwiedzania krakowskich zabytków kultury polskiej – również tych trudno dostępnych dla przeciętnego turysty.

Do udziału w Kongresie organizatorzy zapraszają badaczy działających poza granicami Polski – w Europie i na świecie oraz badaczy polskich, zarówno osoby prowadzące studia naukowe z określonego obszaru tematycznego, jak i zajmujące się przekazywaniem wiedzy o dziejach Polski i regionu, nauczycieli i miłośników historii. Zaproszenie dotyczy nie tylko historyków, organizatorom zależy na uczestnictwie przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych, jak również przedstawicieli placówek naukowych i instytucji wspierających badania, przyznających granty i stypendia naukowe. Bardzo ważny jest również udział dziennikarzy, studentów, doktorantów, pracowników muzeów, słowem wszystkich, dla których badanie i przedstawianie dziejów Polski w Europie Środkowej jest ważne.


NAGRODY ZA NAJLEPSZE KSIĄŻKI HISTORYCZNE

Pro Historia Polonorum – na najlepszą książkę historyczną wydaną w języku obcym,  dotyczącą historii Polski;

Nagroda Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego – nagradzane są książki autorów polskich i zagranicznych z zakresu historii Europy Środkowej w XIX i XX wieku;

W trakcie Kongresu wręczona zostanie również Nagroda imienia Janusza Bogdanowskiego – przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektonicznej

 

Źródło: http://www.targi.krakow.pl/

Dodatkowo imprezie będą towarzyszyć Targi Książki Historycznej (więcej tutaj)

Oficjalna strona kongresu: tutaj

You may also like

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Zakładamy, że się z tym zgadzasz, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. OK Więcej

Polityka prywatności i plików cookie