Home Konkursy Wielki Konkurs Historyczny

Wielki Konkurs Historyczny

przez historyk
0 komentarz

Nowy Ekran i Historyk.eu zapraszają czytelników, hobbystów, komentatorów, blogerów, studentów i młodzież szkolną do udziału w konkursie z nagrodami na najlepszą pracę w temacie: „Dzisiejszy Świat bez II Wojny Światowej”.

Konkurs w zasadzie dotyczy historii alternatywnej, nie ma więc przeszkód, by udział nim brali także zawodowi historycy, profesorowie politologii czy dziennikarze. Nie ma też ograniczeń dotyczących wieku uczestników. Wprawdzie nie ma także ograniczeń dotyczących wielkości prac konkursowych ale ze względu na kwestie publikacji zachęcamy, by nie przekraczały zanadto 20 tys. znaków. Prace powinny być napisane w sposób przekonywujący i mocno osadzone w realiach historycznych, geopolitycznych, ekonomicznych, technicznych, naukowych, obyczajowych i społecznych. Argumenty powinny być rzeczowe, logiczne i spójne oraz utrzymane w konwencji realistycznej (prace typu fantasy, ufo lub bajki dla dzieci będą publikowane poza konkursem). Prace mogą zawierać wykresy, mapy, ryciny i inne dodatki graficzne. Mogą byc także w formie komiksu. Mogą dotyczyć dowolnego problemu, środowiska, całości lub wycinka rzeczywistości.

Mamy nadzieję, że w dobie planowanych ograniczeń w edukacji historycznej konkurs wpłynie na popularyzację historiografii, dlatego prosimy szkoły i nauczycieli o pomoc w namówieniu młodzieży do uczestnictwa.

Proszę przyszłych uczestników, czytelników i głosujących do zapoznania się z poniższym Regulaminem:

 

Regulamin Konkursu
„Dzisiejszy Świat bez II Wojny Światowej”
1.Postanowienia ogólne:
1.1. Konkurs historyczny na najlepszy artykuł prowadzony jest pod
nazwą „Dzisiejszy świat bez II WŚ” w którym autorzy zaprezentują swoją wizję dzisiejszego świata w sytuacji, gdyby nie doszło do II Wojny Światowej i potrafią ją uzasadnić opierając się wiarygodnych uwarunkowaniach politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych.
1.2. Organizatorami konkursu są serwisy Historyk.eu prowadzącym forumhttp://www.forum.historyk.eu/  i Nowyekran.pl prowadzącym księgarnięhttp://www.sklep.nowyekran.pl/ .
1.3. Konkurs będzie trwał od 11.IV.2012 do 30.IV.2012 ,który będzie ostatecznym dniem zamknięcia procedury konkursowej.
2.Zasady uczestnictwa w konkursie:
2.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących jednocześnie pełnoprawnymi zarejestrowanymi użytkownikami serwisu Historyk.eu lub Nowyekran.pl, bez ograniczeń geograficznych, wiekowych czy zawodowych.
2.2. W zabawie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu.
2.3. Prace konkursowe należy wysyłać na adres: redakcja@nowyekran.pl z zaznaczeniem w nagłówku wiadomości: PRACA NA KONKURS HISTORYCZNY.
2.4. Artykuł, mający brać udział w konkursie nie może być wcześniej publikowany, a jego autorem musi osoba dostarczająca pracę konkursową.
2.5. Artykuł musi zawierać legendę z użytymi cytatami i informację o ewentualnych źródłach.
2.6. Artykuł musi być pozbawiony błędów ortograficznych, językowych oraz interpunkcyjnych.
2.7. Artykuł musi zawierać prawdziwe informacje.
2.8 Do czasu ogłoszenia wyników artykuł konkursowy nie może być publikowany przez autora. Autor powinien brać czynny udział w dyskusji pod swoim artykułem, oraz może czynnie promować w Internecie link do swojego artykułu.
2.9 Nieprzestrzeganie powyższych zasad Może doprowadzić do odrzucenia zgłaszanego artykułu.
3.Kryteria ocen:
3.1. Na ostateczną ocenę artykułu będzie miał wpływ jego poziom merytoryczny.
3.2 Błędy ortograficzne, interpunkcyjne i językowe będą zaniżać klasę oceny artykułu.
3.3 Każdy artykuł będzie publikowany na specjalnym blogu „Konkurs Historyczny” na Nowym Ekranie gdzie będzie można go komentować, a autor będzie mógł prowadzić dyskusję z komentatorami. Po 48 godzinach będzie publikowany na Historyk.eu.
3.4 Głosowanie odbywać się będzie na portalu historyk.eu poprzez ankietę publiczną zamieszczoną pod tym linkiem http://historyk.eu/post/projekty/konkursy/formularz-konkursowy która będzie sukcesywnie wypełniana tytułami opublikowanych prac konkursowych.
3.5 Jury konkursu składające się z dziennikarzy redakcji Nowego Ekranu i administracji Historyka będzie mieć prawo do oddania „głosu specjalnego” o wartości 5 głosów „zwykłych”.
3.6 Udział autora w dyskusji pod artykułem będzie dowodem spełnienia warunku zarejestrowania się i mieć pozytywny wpływ na ocenę Jury.
4.Nagrody i wyróżnienia:
4. 1. Pierwszą nagrodą będzie możliwość nieodpłatnego zamawiania wybranych przez laureata książek z katalogów wydawnictw StudioEMKA (http://www.studioemka.com.pl/index.php?page=index2)  oraz z umieszczonych w księgarni Nowy Ekran (http://www.sklep.nowyekran.pl/)  – po jednej książce miesięcznie przez okres od Maja 2012 do końca bieżącego roku;  legitymacja prasowa Nowego Ekranu, umożliwiająca akredytację na targach książek, festiwalach, konferencjach, pozyskiwanie informacji publicznej w oparciu o prawo prasowe i prowadzenie projektów badawczych w IPN, muzeach i bibliotekach; publikacja zwycięskiego artykułu przez 24 godziny jako głównego artykułu wiodącego na portalu NowyEkran.pl i portalu Historyk.eu.
4.2 Drugą nagrodą jest zestaw 3 książek historycznych ufundowanych przez wymienione w pkt. 4.1 wydawnictwo.
4.3 Trzecią nagrodą jest zestaw 2 książek historycznych ufundowanych przez wymienione w pkt 4.1 wydawnictwo.
4.4 Nagrody mogą być przyznawane ex aequo.
4.5 Każdy z organizatorów konkursu może przyznać specjalne wyróżnienia, z nagrodą w charakterze niespodzianki, np.: za umiejętność prowadzenia dyskusji, oryginalność pomysłu, dla najmłodszego uczestnika itp.
4.6 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają po jego zamknięciu kod zaproszenia umożliwiający założenie bloga na Nowym Ekranie.
4.7 Dokładne określenie pozycji wydawniczych będących nagrodami w konkursie będzie publikowane przez czas trwania konkursu na blogu konkursowym w NowyEkran.pl
5.Postanowienia końcowe:
5.1. Ogłoszone wyniki konkursu są wynikami ostatecznymi i nie podlegają negocjacjom ani zmianom. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników konkursu.
5.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.
5.3. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą oochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5.4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
 
 

You may also like

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Zakładamy, że się z tym zgadzasz, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. OK Więcej

Polityka prywatności i plików cookie