Home Patronaty Uniwersytet Jagielloński ma zaszczyt zaprosić na:

Uniwersytet Jagielloński ma zaszczyt zaprosić na:

przez historyk
0 komentarz

 

 

 

 

Sekcja Nauk Pomocniczych Historii

Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

ma zaszczyt zaprosić naOgólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową

"Ikonografia staropolska a nauki pomocnicze historii",

która odbędzie się w dniach 7–8 maja 2015 r. w Krakowie.Celem konferencji jest ukazanie rozlicznych funkcji i treści ideowych, jakie niosą ze sobą rozmaite zabytki ikonografii z okresu staropolskiego. Pragniemy skoncentrować się przede wszystkim na szeroko rozumianej problematyce źródłoznawczej odnoszącej się do tego zagadnienia, ujmując ją jako przedmiot badań historycznych, a zwłaszcza nauk pomocniczych historii, takich jak heraldyka, sfragistyka, nauka o znakach władzy i państwa, kostiumologia, numizmatyka, język i kultura literacka w relacji ze źródłami wizualnymi. Interesują nas metody i narzędzia stosowane do badań nad źródłami ikonograficznymi oraz kryteria, jakimi powinien kierować się badacz w weryfikacji prawdziwości zawartych w nich informacji. Poprzez właściwą interpretację średniowiecznych i nowożytnych źródeł wizualnych pragniemy ukazać staropolską ikonografię jako dziedzinę pozwalającą poznać kulturę materialną i duchową tej epoki.Zakres chronologiczny konferencji obejmuje całą epokę staropolską (średniowiecze – nowożytność). Zakres tematyczny wyznaczają rozmaite kategorie źródeł ikonograficznych, szczególnie te będące przedmiotem zainteresowania nauk pomocniczych historii : herby, pieczęcie, znaki władzy, atrybuty urzędów i urzędników, monety, ubiór, grafika i iluminatorstwo książkowe.Zaproszenie do udziału w konferencji jest w pierwszej kolejności adresowane do historyków, historyków sztuki oraz historyków literatury. Jesteśmy jednak otwarci zarówno na zgłoszenia przedstawicieli innych nauk historycznych, jak również na propozycje tematów referatów, które wychodzą poza zaproponowany zakres tematyczny i chronologiczny, ale poświęcone są analizie źródeł ikonograficznych.Wystąpienie powinno być oparte przynajmniej na jednym źródle, a jego czas nie powinien przekraczać 20 min.Chętnych do czynnego udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza internetowego znajdującego się pod adresem:https://docs.google.com/forms/d/1hCmwnNAKYlR3buQVEBzAMEizDMrjecCJeSOr5tnqqW8/viewform?c=0&w=1Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2015 r. Lista przyjętych referatów zostanie ogłoszona najpóźniej 7 kwietnia 2015 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń. Opłata konferencyjna wynosi 40 zł (istnieje możliwość zarezerwowania w zaprzyjaźnionym hostelu noclegu, w cenie 40 zł). Do jej uiszczenia zobowiązane są osoby, które wcześniej otrzymały informację o przyjęciu referatu na konferencję.Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: sekcja.nph.uj@gmail.com

 Zapraszamy również na stronę wydarzenia, tam wszelkie aktualności związane z konferencją:

https://www.facebook.com/events/1515898458698278/?ref=22

 

 

 

 

You may also like

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Zakładamy, że się z tym zgadzasz, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. OK Więcej

Polityka prywatności i plików cookie