Home Felietony Biblioteki w Polsce. Historia zbioru

Biblioteki w Polsce. Historia zbioru

przez historyk
0 komentarz

Biblioteka to powszechna instytucja kultury, która gromadzi i przechowuje, a przede wszystkim udostępnia czytelnikom, książki oraz różnego rodzaju czasopisma.

Różne rodzaje bibliotek

W zasadzie funkcjonuje kilka rodzajów bibliotek, a są to mianowicie biblioteki publiczne, prywatne, a także kościelne. Ogólne zasady działania bibliotek publicznych – służą zachowaniu i rozpowszechnianiu polskiego dziedzictwa narodowego.

Materiały biblioteczne

Materiały znajdujące się w bibliotekach stanowią zbiory dokumentów, które należą do tak zwanych zbiorów klasycznych, czyli będących w formie książek oraz zbiorów multimedialnych dostępnych w postaci cyfrowej.

Historia najciekawszych bibliotek

Aby przybliżyć Naszym Czytelnikom historię bibliotek, warto wspomnieć o bibliotece o.o. cystersów w Mogile. Praca zakonników konwentu mogilskiego odcisnęła swoje niebagatelne znaczenie zarówno na polu naukowym, jak i kulturalnym. Historia tej biblioteki rozpoczyna się od chwili, kiedy to zakonnicy zaczęli bardzo rzetelnie opracować wiele informacji dotyczących zarówno klasztoru, jak i miejsca, w którym on się znajdował. O klasztorze mogilskim zakonnicy najczęściej pisali od strony jego architektury. Rzadziej przytaczano jego dzieje historyczne i pisano o jego najciekawszych zdarzeniach i wizytujących w jego murach osobach.

Opracowania w Mogile

We wszystkich opracowaniach klasztornych, które dotyczą Mogiły, opisane informacje wyglądają zdawkowo i fragmentarycznie. Być może chodziło o to, by nie ujawniać ewentualnych skrytek architektonicznych, w których przed laty znajdowały się rozliczne skarby wotywne. Biblioteka, a właściwie klasztor w Mogile, był odwiedzany przez różnych gości. W wyniku tych, jakże ważnych wydawałoby się, wizyt Monasterium Mogilskie utraciło bardzo ważne dyplomy, pieczęcie, rękopisy, a przede wszystkim stare druki. Mowa tu jest o kradzieżach, jak też i wyłudzeniach.

Biblioteka prywatna Załuskich

Ród Załuskich od wielu lat był niezwykle zainteresowany książką, Józef Andrzej Załuski był twórcą księgozbioru rodowej Biblioteki Załuskich. W ówczesnej Polsce nie był to zatem wyjątkiem, jeśli chodzi o założenie prywatnej biblioteki. Swoje zamiłowania bibliofilskie odziedziczył on po ojcu i dziadku. Józef Andrzej Załuski, mając jedynie 18 lat, posiadał już bardzo duży księgozbiór liczący ponad trzynaście tysięcy woluminów. Jak zwykł on mawiać: „Jedni pałają namiętnością do koni, drudzy do ptaków, inni do zwierząt, a mnie atoli od chłopięctwa ogromna opanowała żądza posiadania książek”.

Nasza Redakcja miała okazję oglądać wystawę starodruków, jakimi były opracowania Wincentego Kadłubka, mszał Erazma Ciołka oraz rozprawa tematyczna Wacława Seweryna Rzewuskiego nosząca tytuł O koniach wschodnich wywodzących się z ras orientalnych. Te cenne dzieła zostały przysłane na kilkudniową wystawę do Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej przez Bibliotekę Narodową.

 

Ewa Michałowska-Walkiewicz

 

 

You may also like

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Zakładamy, że się z tym zgadzasz, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. OK Więcej

Polityka prywatności i plików cookie