Husaria w XVIII w. - upadek czy stagnacja?

Autor: Marcin Natora Data: 07 April 2012 14:02

Do napisania niniejszego artykułu skłoniła mnie żywa dyskusja nad jednym z tematów na forum Historyka. Dotyczyła ona najsłynniejszej polskiej jazdy– husarii. Głównym wątkiem, wokół którego się kręciła, był problem „przeżycia” się husarii w XVIII w. Powstały niejako dwa obozy. Pierwszy starał się przekonać adwersarzy, że husaria straciła swój dawny blask i nie była w stanie dokonać wielkich czynów. Druga strona starała się udowodnić coś zgoła odmiennego.
Wiek XVIII zaczął się dla spragnionej pokoju Rzeczpospolitej nową wojną. Wojną, która ponownie zniszczyła odradzający się gospodarczo kraj. Ten wiek, to także stopniowy spadek znaczenia państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Ciągłe waśnie między królem, a fakcjami magnackimi i często nimi samymi, mieszanie się państw ościennych w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej, słabość gospodarki i zmiana obyczajów. Wszystko to w jakiś sposób miało wpływ na sytuację wojska koronnego i litewskiego. A skoro sprawa dotyczyła armii, musiała, siłą rzeczy rzutować na polską husarię.


Husaria – to ona była przyczyną wielu siedemnastowiecznych zwycięstw, jak te pod Kircholmem, czy Kłuszynem. Na całą Europę, wsławiło ją zwycięstwo pod Wiedniem, choć samo w sobie nie było tylko jej zasługą. W Rzeczpospolitej ten typ jazdy pojawił się już w pierwszej połowie XVI w. Stworzenie odrębnych rot husarskich zawdzięczamy królowi Stefanowi Batoremu, który to władca był niejako „katalizatorem” przemian, jakie zachodziły w polskiej wojskowości od czasów Zygmunta Augusta.
Nad taktyką walki husarii nie będę się zbytnio rozwodził, ponieważ jest to w zasadzie ogólnie znane. Przedstawię go tylko pokrótce. Husaria szarżowała na linie wroga z użyciem kopii. Po wbiciu się w szeregi przeciwnika i skruszeniu kopii przechodzono do walki wręcz za pomocą broni białej (szabel, koncerzy, nadziaków etc.). Takie szarże dobrze wyszkolone chorągwie husarskie mogły wykonywać wielokrotnie, tak jak pod Kłuszynem w 1610 r. Ważny był również dobór odpowiednio ujeżdżonego konia. To on przecież miał za zadanie wynieść towarzysza z pola walki w razie niepowodzenia ataku i jego ponowienia.
W pewnym momencie coś w tej maszynie zaczęło się psuć. Jan Wimmer, analizując przemiany, jakie zaszły w polskiej jeździe w XVII w., zwrócił uwagę, że wartość bojowa husarii stopniowo malała, a z braku „drzewek” husarze służyli z bronią palną, upodabniając się tym samym do arkebuzerów. Przestawali być tym samym husarzami w siedemnastowiecznym znaczeniu tego określenia. Utrzymanie w kompucie koronnym licznych husarzy „tłumaczyć należy raczej przywiązaniem szlachty do tego robur militiae niż jego przydatnością do walk z ruchliwym przeciwnikiem – Tatarami.” Dlatego do walki z nimi używano jazdy spod lżejszych znaków: kozackiej/pancernej czy wołosko – tatarskiej. Jednakże, gdy nie zawiodło rozpoznanie i przeciwnik musiał bronić kosza z jasyrem, to wtedy husaria znosiła czambuły czołowym atakiem (Martynów 1624, Ochmatów 1644). Takich sytuacji było jednak niewiele.
Również Kozacy nauczyli się walczyć z ciężkozbrojną jazdą polską. Ich sposobem na husarię było wybieranie pola bitwy w niekorzystnym terenie, gdzie atuty husarii były w znaczny sposób zniwelowane. Starali się wybierać obszary poprzecinane jarami i zalesione. Również obrona w taborze sprawiała niemałe problemy armii złożonej często w przeważającej części z konnicy.


W końcu wieku XVII i w następnym stuleciu zaszły istotne przemiany w tej formacji. Liczne wojny powodowały zużywanie się zasobów żołnierza. Opóźnienia w wypłacie żołdu skutkowały stosowaniem coraz tańszego ekwipunku żołnierskiego oraz niedożywieniem samego żołnierza i jego konia. Tym samym był on zmuszony zaopatrywać się na ludności cywilnej. Na służbę stawiano się z 1 – 2 końmi, nierzadko niedorównującymi walorami swym poprzednikom. Ten problem nasilał się w sytuacji, gdy towarzysz stracił swój ekwipunek w nieudanej wyprawie/bitwie. Nieraz zapewne nie było go stać na skompletowanie identycznego, nie mówiąc już o tej samej jakości.
Materiał ludzki też pozostawiał wiele do życzenia. Nie stosowano już szkoleń zespołowych. Ostatnie tego rodzaju przeprowadzał Jan Sobieski. Chorągwie więc nie potrafiły wykonywać wymyślnych manewrów jak to czyniła husaria kilkadziesiąt lat wcześniej (pewnie nie wszystkie). Morale też się obniżało poprzez braki w zaopatrzeniu, żołdzie, przez przegrane bitwy i kampanie. Jak pisze M. Nagielski „honor i reputacja nie przeszkadzały dowodzącym zgrupowaniami jazdy narodowej uciekać przed Szwedami jak zające: dbano jedynie, aby nie dać się rozbić. Dlatego podstawowymi działaniami wojska koronnego były walki podjazdowe. Chorągwie husarskie nie odegrały większej roli w tego typu starciach”. Cóż dodać. Strona polska nie mogła się pochwalić w czasie trzeciej wojny północnej znaczącymi sukcesami.
Zmiany w strukturze organizacyjnej chorągwi husarskich świadczą o postępującym zubożeniu kraju. Towarzysze nie wystawiali pocztów tak świetnych, jak te z wieku XVII. Z kolei brak ducha walki wynikał nie tylko z przewagi taktycznej obcych wojsk, ale chyba przede wszystkim z niewiary we własne siły.
Sejm niemy z 1717 r. w osiemnastotysięcznym kompucie pozostawił tysiąc husarii. Przetrwała ona jeszcze kilkadziesiąt lat, aż do połowy lat 70. XVIII w. Wtedy to utworzono brygady kawalerii narodowej i uchwalono nowe, surowe regulaminy mające podnieść dyscyplinę w armii. W końcu władze państwowe poszły po rozum do głowy. Ale należało zreformować jeszcze cały system wojskowy i skarbowy, by coś mogło się zmienić na lepsze. Sytuacja w armii była wynikową sytuacji w kraju.
Inną sprawą jest możliwość trwania husarii w zasadzie w niezmienionej formie do końca istnienia Rzeczpospolitej. Tak jak wspomniałem w poprzednich akapitach upadek husarii był spowodowany licznymi czynnikami. Gdyby jednak państwowi decydenci zechcieli wyeliminować przynajmniej część z tych problemów, możemy domniemywać, iż ten rodzaj jazdy miałby się całkiem nieźle. Wszak znane są udane szarże jazdy, bez kopii, w różnych częściach wieku XIX. Ale są również jej klęski i to dość liczne. Kwestią do rozważenia jest, czy to jazda była tak dobra, czy piechota kiepska. Na pewno elementy te się przenikały oraz występowały w poszczególnych bitwach i kampaniach. Także odmiennie się to przedstawiało w różnych okresach. Przykładowo kirasjerzy napoleońscy z roku 1813 byli tylko cieniem tych z czasów wyprawy na Moskwę. Chociaż i oni dostali łupnia ze świeżymi rekrutami rosyjskimi pod Krasnem (1812). Jak wiemy Polacy walczyli w armii napoleonskiej. Oprócz piechoty zostały stworzone szwadrony kawalerii. Pomimo tego nie uzbrojono ich w kopie, a w krótsze lance. Prawdopodobnie uznano, że kopia jest nieprzydatna/niewygodna w trakcie bitew. Lancą, dzięki jej długości, łatwiej manewrować w ścisku bitewnym. 


Jeśli nawet udałoby się reanimować tę formację na początku XVIII w., to czy spełniłaby pokładane w niej nadzieje? W końcu jej przeciwnicy nauczyli się z nią walczyć. Aby zlikwidować jej atuty z upodobaniem stosowano przeszkody antykawaleryjskie, czy trudno dostępny teren. Na pewno jakieś zwycięstwa, może nawet spektakularne, miałyby miejsce. Lecz czy wystarczyłoby ich na tyle, by z czystym sercem powiedzieć, że husaria jest w osiemnastowiecznym systemie wojskowym Rzeczpospolitej konieczna/potrzebna?
Czy polska husaria miała rację bytu w XVIII w.? Czy był to okres jej upadku czy stagnacji? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest złożona. Ci, którzy chcieliby widzieć ją w pełnej krasie mogą uważać, że tak. Inni, biorący pod uwagę jej stan i dokonania, że nie. Niech każdy z Was sam zdecyduje, po której stronie się opowie. Co się stało z husarią w wieku XVIII każdy wie. Inny scenariusz tych przemian może zaproponować nam historia alternatywna. Może ona przedstawić wiele interesujących teorii. Jednakże nie zmieni to, niestety, prawdy historycznej.


avatar
O autorze: Marcin Natora

Z wykształcenia technik żywienia zbiorowego i gospodarstwa domowego, historyk-archiwista, brukarz. Najbardziej lubi książki akcji, długie spacery i jazdę na rowerze.

DODAJ KOMENTARZ

Imię i nazwisko:

Adres email:Treść komentarza:

Komentarze (41)

maglie calcio a poco prezzo
28 August 2018 08:32

Hiya, tidy web-site you've going here.
maglie calcio a poco prezzo http://www.synchronizationofus.com/

Jan Borowski
17 October 2017 11:58

Ciekawe czy nasz kraj wróci kiedyś na takie tory prymu na świecie i kontynencie

Andrzej
29 August 2017 12:07

Solidny materiał!

romanrozynski
31 July 2012 16:24

"połaczyc skomplikowaną szarże husarii ze wsparciem artylerii to by był sukces"
Nie wiem co było skomplikowanego w szarży husarii-zwarcie szyku "kolano w kolano" i atak. Opisywane z takim zacięciem przez różnych "autorów" rozluźnianie i zwieranie szyku pod ogniem to czyste fantazy.
No i husaria nie potrzebowała wsparcia artyleryjskiego by osiągnąć sukces, no chyba że przeciwnik chował się za umocnieniami. W II poł. XVIII stulecia piechota zwierała czworoboki i tak broniła się przed jazdą. Zadziwia to, że jazda była w tym czasie tak beznadziejna że miała problemy ze znoszeniem czegoś tak mało odpornego na szrżę jak czworobok piechurów z bagnetami.

Gość: Kamil
29 June 2012 00:19

"Jeśli nawet udałoby się reanimować tę formację na początku XVIII w., to czy spełniłaby pokładane w niej nadzieje? W końcu jej przeciwnicy nauczyli się z nią walczyć" - Myślę że wrecz przeciwnie w XVIII wieku podstawową siła była piechota, mając idealnie wyszkoloną jazde mozna by niezle namieszac w szeregach piechoty i gdyby jeszcze mozna połaczyc skomplikowaną szarże husarii ze wsparciem artylerii to by był sukces.

natchor
12 April 2012 13:24

Dlaczego "dziwnym trafem"? Takie tezy stawia wielu historyków. A że sparafrazowałem słowa prof. Nagielskiego... Z artykułu, do którego podałeś link, nie korzystałem. Czytałem inna jego wersję gdzie indziej.

Gość: romanrozynski
12 April 2012 10:41

Zdaje się że nidokładnie czytałeś, część zaprezentowanych tutaj "twoich" tez dziwnym trafem pochodzi z artykułu Nagielskiego:
http://www.kurkiewicz-family.com/husaria.htm
Tu dodam że artykuł ten świadczy o tym że Nagieslki nie jest znawcą husarii a o jej działaniu nie ma większego pojęcia.

natchor
12 April 2012 10:13

Czytałem kilka pozycji Sikory.Ciekawie pisze.

Gość: romanrozynski
12 April 2012 00:32

Kończąc OT o draganach mogępolecić autorowi artykułu i zainteresowanym husarią artykuły i książki fanatyka( w pozytywnym sensie) historii tej formacji-Radoslawa Sikory, część dostępna w linku:
http://radoslawsikora.prv.pl/

Gość: romanrozynski
11 April 2012 23:13

"jak można ignorować zapisy łacińskie w przypadku XVII wiecznej polskiej i łacińskiej wojskowości?"
Można a nawet trzeba bo to tłumaczenie oryginalnej formy
"Nie wiem skąd sobie założyłeś, że w setkach dokumentów występuje słowo \'dragania\' w odróżnieniu od \'dragonia\'? To że w badanym przez Ciebie, dodajmy - nader wąskim - odcinku czasowym najczęstszą formą była \'dragania\' nie czyni z niej jedynej słusznej."
No dobrze, we wszystkich znanych mi dokumentach z lat 1648-1651 występuje niemal zawsze słowo dragania, w jedym tylko dokumencie znalazłem słowo dragonia, czasem w utworach poetyckich występuje draganija.
Przy odmianie przez przypadki pisano czasem dragunom.
Część przykładów znasz, pozostałe powoli pojawiają się w pisanej przeze mnie knidze.
Co do reszty wieku faktycznie nie prowadziłem badań o czasach gdy dragania występowała.
Być może jak to zrobię przyznam Ci rację.

Gość: Kadrinazi
11 April 2012 22:40

Twój warsztat historyczny znów mnie powalił - jak można ignorować zapisy łacińskie w przypadku XVII wiecznej polskiej i łacińskiej wojskowości? Nie wiem skąd sobie założyłeś, że w setkach dokumentów występuje słowo 'dragania' w odróżnieniu od 'dragonia'? To że w badanym przez Ciebie, dodajmy - nader wąskim - odcinku czasowym najczęstszą formą była 'dragania' nie czyni z niej jedynej słusznej. Sugerowałbym najpierw szerszą kwerendę materiałów źródłowych z całego XVII wieku, zanim zaczniesz rzucać tego rodzaju tezy.

Gość: romanrozynski
11 April 2012 22:30

"To że Ty sobie założyłeś że używano tylko formy \'dragania\' (jak uparcie piszesz)"
Czasami zastosowano inną formę co można spokojnie złożyć na karb omyłki w pisowni, zdecydowana większość dokumentów pisanych po polsku wymienia "draganię", choćby do Zbaraża znam tylko jeden dokument który wymienia dragonię (ale jest to chyba odpis-znam mikrofilm który jest wyjątkowo-powiedziałbym podejżanie wyraźny- i stąd może wynikać uwspółcześnienie formy), jak znajdziesz 10 miejsc w różnych źródłach wymieniających dragonię to nie zmieni to dominacji słowa dragania występującego w setkach dokumentów.
Oczywiście zapisu łacińskiego nie można traktować poważnie-niektóre słowa zmieniają zapis przy tłumaczeniu.

Gość: Kadrinazi
11 April 2012 22:11

Marku, nie rób Natchorowi wody z mózgu swoją dziwną teorią. W XVII wieku używano w polskich źródłach form 'dragonia', 'dragania' i 'dragonis' (łacińską) dla jednej i tej samej formacji - konnej piechoty właśnie. To że Ty sobie założyłeś że używano tylko formy 'dragania' (jak uparcie piszesz) to tylko Twoje widzimisię. Może zajrzyj do trochę większej ilości źródeł zanim zaczniesz szerzyć takie tezy jako prawdy objawione?

natchor
11 April 2012 19:19

Wcale mnie twoja ocena nie dziwi, bo się w niczym nie zgadzamy... Proponuję byś napisał polemikę z tym artykułem.

Gość: romanrozynski
11 April 2012 19:08

Niestety nie miał, czego dowodzą fakty historyczne.
Zresztą ogólnie artykuł słaby-dałem ocenę 1.

OSTATNIO NA FORUM
Medycyna estetyczna
27 Styczeń 2023, 16:25
PT-16
4 Styczeń 2023, 16:25
PT-16
4 Styczeń 2023, 16:23
Ciekawa postać Jan Amos Komenský
4 Styczeń 2023, 12:16
c
4 Styczeń 2023, 12:15
PARTNERZY

STATYSTYKI
Użytkowników: 13052
Artykułów: 623
Komentarzy: 12502