Krucjata antybolszewicka

Autor: Grzegorz Karwala Data: 14 April 2012 13:45

Rzecz tyczyć się będzie pewnego przedsięwzięcia, jakie podjęto w 1941r. ubiegłego wieku.

Jak sama nazwa tytułu świadczy, rozchodzić się będzie o walkę z heretykami, którzy zamieszkiwali imperium rozciągające się na wschód od rzeki Bug i na zachód od Pacyfiku.

Inicjatorem tegoż przedsięwzięcia było Ministerstwo Spraw Zagranicznych III Rzeszy, uosobione w postaci pewnego handlarza win, zwanego Ribbentropem.

Kiedy to doszło do Barbarossy, Niemcy nie byli osamotnieni w swym zamiarze rozprawy z komunizmem.

Tutaj mamy dwa wątki:

- Praktyczny

- Ideologiczny

Pozwolę sobie nie koncentrować się na tym pierwszym zagadnieniu, lecz właśnie na drugim.

Jak wiadomo, w trakcie inwazji, przyłączyły się do Niemców inne państwa. Ten aspekt został rzecz jasna, wykorzystany w Rzeszy propagandowo. Oto cytat z przemówienia Adolfa Hitlera w Pałacu Sportu z dnia 03.10.1941r;

„Nasi żołnierze maszerują naprzód, połączeni wspólną sprawą z Włochami, Finami, Węgrami, Rumunami, Słowakami i Chorwatami. Obecnie przystępują do walki Hiszpanie, Belgowie, Holendrzy, Duńczycy, Norwegowie, tak, nawet Francuzi udali się na front.”

Tym samym, po stronie Niemców, przed końcem 1941r. stanęło 12 państw. Stopień ich zaangażowania i motywy, były jednak różnorakie, do czego później wrócę.

Co mogło spoić uczestników krucjaty? Oprócz warunkowania tego motywem wspólnego wroga, przydatna była by jakaś idea, odwołująca się do solidarności europejskiej.

W dniu 13 października 1941r. Ribbentrop zaprezentował Hitlerowi projekt „europejskiego manifestu”, na co ten ostatni wyraził zgodę. Zresztą trafiała się dobra okazja ku jego opublikowaniu, w postaci piątej rocznicy zawiązania paktu antykominternowskiego przez Japończyków, Niemców i Włochów.

Jak postanowiono, tak też zrobiono; Zaowocowało to zorganizowaną w dniach 25-27 listopada 1941r. konferencją europejskich ministrów spraw zagranicznych.

W trakcie tejże konferencji fetowano przyłączenie się do paktu ośmiu kolejnych państw: Bułgarii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Rumunii, Słowacji i Węgier.

Sama Bułgaria stanowiła w tym pakcie specyficzne kuriozum, gdyż mimo przyłączenia się do paktu, nie zerwała stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Radzieckim, a tym samym, również nie wysłała własnych wojsk przeciw Sowietom. Dzięki temu, stanowiła obok Szwecji, kolejny punkt kontaktowy w zakulisowych, niemiecko-sowieckich negocjacjach.

Aby jeszcze ciekawiej było, to Japonia, będąca współzałożycielem paktu, również nie udzieliła Niemcom pomocy zbrojnej, ani też nie zerwała stosunków dyplomatycznych z ZSRR.

Z okazji tejże konferencji, wydano w Rzeszy nawet okolicznościowy znaczek pocztowy, mający tę solidarność podkreślić.

Bardzo szybko okazało się, że ideę wspólnoty europejskiej pod egidą niemiecką, należało między akta włożyć. Owe akta, wykorzystano po wojnie jako materiał pomocniczy, przy tworzeniu Wspólnoty Węgla i Stali, będącej protoplastą obecnej Unii Europejskiej.

Co się złożyło na tę decyzję? Sukcesy Brytyjskie w Afryce północnej, a nade wszystko operacja „Tajfun”. Po jej rozpoczęciu i pierwszych radzieckich sukcesach, okazało się, że pokonanie Związku Radzieckiego nie jest tak proste, jak się to uprzednio wydawało.

Przejściowe kłopoty Niemców na Wschodnim Froncie nie zraziły jednak uczestników krucjaty. Podłoże ideologiczne ku niej dawał Alfred Rosenberg. Ten człowiek, noszący nazwisko kojarzące się z żydowskim, opublikował książkę pt. „Mit XX wieku”, w której napisał min. coś takiego – „Bolszewizm oznacza bunt mongoloidów przeciwko nordyckim formom kultury. Jest żądaniem stepu. Oznacza zrzucenie Europy w przepaść.”

Tego rodzaju poglądy trafiały na podatny grunt wśród części ludów Europy. Do tego należy doliczyć pragnienie obrony tożsamości chrześcijańskiej, czego głównymi reprezentantami były: Hiszpania i Watykan.

Czas przejść do zaangażowania Europejczyków, gdyż krucjata wymagała ofiar:

Belgowie – A właściwie, Walończycy. Nie da się o nich pisać bez uwzględnienia czołowej postaci: Leona Degrelle. Brygada Walończyków piękną kartę bojową zapisała w trakcie np. Kotła pod Korsuniem (styczeń 1944). Dowódca tejże brygady – Lucien Lippert poniósł śmierć w trakcie walk. Dowództwo przejął Degrelle. Mimo okrążenia, Walończycy przedarli się ku stałym pozycjom niemieckim, zabierając po drodze niemieckich maruderów. Jednak podziw Niemców nie wzbudziło samo przebicie się resztek tej brygady z kotła, lecz to, że nie porzucili oni zwłok swego nieżywego dowódcy – Lipperta.

Chorwaci – Lud mający bogatą kartę w historii zmagań chrześcijan z innowiercami.

Na początku wojny, stanowili element Królestwa Jugosławii. Zresztą sam Tito, był przecież Chorwatem. Niemcy reaktywowali to państwo i bronili przed włoskimi zakusami.

Ante Pavelić odwdzięczył się Niemcom, wysyłając lotników; Hrvatska Zrakoplovna Legija, oraz wojsko lądowe; 369. pojačana pješačka pukovnija. Niemieckie oceny były dla Chorwatów bardzo pozytywne. Później, żyjący weterani 369pp. mieli prawo do noszenia specjalnej odznaki; "Odznaka Chorwackiego Legionu 1941”.

Duńczycy – Z inicjatywy DNSAP zorganizowano tzw. "Frikorps Danmark". Zaciąg do tej formacji był ochotniczy i nie przyniósł spektakularnych rezultatów. W każdym razie, sformowano z ochotników duńskich Pułk Grenadierów Pancernych SS "Danmark", który wszedł w skład 11 Ochotniczej Dywizji Grenadierów Pancernych SS "Nordland".

Francuzi – Ci, którzy chcieli uczestniczyć w tym nieudanym przedsięwzięciu, byli z początku blokowani przez rząd francuski. Mimo tego, z ochotników utworzono tzw. „LVF”, tj. „Ochotniczy Legion Francuski”, który szkolił się przed wyruszeniem na Wschodni Front w okupowanej Polsce, a konkretnie – w Dębicy. Po listopadzie 1942r. dla ochotników zapaliło się „zielone światło”. Końcowym rezultatem tegoż było powstanie francuskiej dywizji SS, pod wezwaniem Karola Wielkiego "Charlemagne".

Hiszpanie – Prawdopodobnie najbardziej barwny element tejże krucjaty. Po wybuchu wojny Niemców z Sowietami, Caudillo zrozumiał, że pojawiła się szansa na pozbycie się z Półwyspu Iberyjskiego, aktywistów radykalnej opozycji o faszystowskim odcieniu.

Siedem lat wcześniej, Niejaki Adolf też miał ten sam problem z SA i rozwiązał go w sposób radykalny, co w historii przeszło pod nazwą „Nocy długich noży”. Franco zrobił to inaczej; Wysłał aktywistów na Front Wschodni. Utworzono „Divizion Azul”, który zapisał piękną kartę, wykazując się determinacją, poświęceniem i... wbrew pozorom – humanitaryzmem dla miejscowej ludności. Gdy na front przybyły pierwsze pociągi z hiszpańskimi wojakami, to Niemcy nie kryli pogardy dla tego w ich mniemaniu „wojska”. Uznali ich za niezdyscyplinowaną hołotę. W trakcie walk, musieli zrewidować ten pogląd. Przez tę dywizję przewinęło się ok. 50 tysięcy Hiszpanów. To spory wkład do krucjaty.

Norwegowie – Po niemieckiej inwazji, władzę z nadania Niemców przejął tam Vidkun Quisling. Zdecydował on o wysłaniu na pomoc Niemcom własnej formacji, tj. „Norweski Legion Ochotniczy”. Inicjatywa była dla Niemców jak najbardziej słuszną, z jednym małym wyjątkiem; Legion miał się podporządkować niemieckiemu dowództwu na szczeblu taktycznym. Na to nie zgadzali się Norwegowie, chcąc walczyć jako niezależna jednostka. Rezultat sporu był taki, że Norwegowie podporządkowali się niemieckiemu dowództwu. Przyoblekli też niemieckie mundury, ku którym mieli wcześniej opór. Jednak pewne elementy umundurowania, odróżniały ich od stricto niemieckich formacji.

Zresztą; Tyczy się to wszelkich państw, będących pod egidą niemiecką, a mających trochę do wysłania formacji cudzoziemskich, uczestniczących w tejże krucjacie, a nie mogących, bądź nie chcących wypowiedzieć wojny Sowietom .

Gdyby tak spojrzeć porównawczo, to Norwegowie i inni; Zostali potraktowani równie uprzejmie, jak Polacy w Wielkiej Brytanii.

Zaangażowanie militarne Norwegów po niemieckiej stronie, nie przekroczyło udziału 3 tysięcy osób w jednostkach bojowych.

 

Wyżej podałem zaangażowanie w tej krucjacie ludów państw, które w niej wystąpiły. Natomiast nie szło za tym wypowiedzenie wojny przeciwko ZSRR (wyjątkiem jest Chorwacja).

Można by jeszcze wspomnieć o legionach: „Świętego Jerzego”, czy też „Waszyngtona”. Można by też rozwinąć zagadnienie o „Hilfsfreiwilige”.

Ale to już temat na rozprawę naukową.

 

Bibliografia:

- Andree Bachoud; „FRANCO”

- Michael Bloch; „RIBBENTROP”

- Leon Degrelle; „FRONT WSCHODNI 1941-1945”

- Wikipedia

 

Made by poldas;

 Wszelkie prawa do kopiowania, przetwarzania i publikowania – zastrzeżone podług prawa

o ochronie własności intelektualnej.

 

Ponadto; Życzę miłej i wnikliwej lektury.

 


avatar
O autorze: Grzegorz Karwala

Redaktor naczelny serwisu, absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie, interesuje się zagadnieniami politycznymi i technicznymi XX wieku.

DODAJ KOMENTARZ

Imię i nazwisko:

Adres email:Treść komentarza:

Komentarze (220)

RobertSoumn
05 November 2018 01:28

Contemplate Top notch Most effective Apartment Fragrance Odor The fact that Integrate Perfumes To Your Home
<P>There are fashions we're able help to make our family perfume / cologne well devoid of a person successfully locating what are the odour can be attached. Getting parfum in your own home possess boon and presents you an sides knowing that confidence which happens to be most typically associated with high class smell. Inasmuch for the reason that everyday people know a good solid smell that's commonplace and economical, you will find there's essence accessible that could certainly most effective help you when using the superb parfum scent you'll pray your place to obtain. Make a issue when you look a whole lot more take it easy or amount cool when you enter into a friends car as well as visit the residence creating a pleasant vanilla flavoring perfume, you are feeling at ease and even expected you needed very hard precise same at your residence. Consider <EM><STRONG>high-qualityВ room fragrance</STRONG></EM> will be confusing in particular when another person takes towards a real estate, the scent is undoubtedly neat snug, you effectively select inspiring ideas on particular perfume atomizers is in use or rather think that your private home bouquets the natural way as they are really perceiving.</P>
<P><STRONG>There Will be A large amount of Smell Stench Sufficiently good to Brighten your walkway Your main Plan Remarkable Perfume As well as Organic Essence.</STRONG></P><OL><LI><B> Antica Farmacista Room in your home Spray</B></LI></OL><P>Antica may be a Washington centered organisation created merely by couple of neighbors having love for constructing performers perfume aromas for houses as well as outdoor area use. The exact Antica aftershave has an awesome odour you do count on from a exquisite typical hotel collection. It's a fabulous plentiful schokohrrutige small along with a gin-like container along with a whiskey-colored drink gives often the wine an appearance of an extravagant liquor. Antica parfum scent affords about 12 many perfumes together with Chamomile tea not to mention limescale rose, portuguese lavender plus citrusy verveine or unique dark colored ingredients label effervescent wine utilizing affordable price.</P><OL><LI><B> Lafco Residential And Home Diffuser</B></LI></OL><P>The LAFCO family home and home gallery is truly a pair of aroma which has been earlier designed specifically making use of a room or space of your house as your intended purpose. Lafco perfume end up with a technique of making the accommodations bouquet as nice as you would want the software with assorted homes acquiring varied sniffs just like similar to the invitee house acquiring bright or enjoyable perfumes, using meditation space getting a serene and even spa-like scented. All of the Lafco fragrance is in fact hard-wearing combined with long-lasting. Setting a good solid reed along with more than enough perfume that should keep working for a 365 days. What's more , features a scented replacements which means you don’t be required to purchase the diffuser / extractor at all times.</P><OL><LI><B> Amika Signature bank Space Fragrance</B></LI></OL><P>Amika is certainly generally known for their proficient scalp products or services designed making use of a distinct Amika nose. Often in the biochemistry combined with your hair partially intended for arid products . 5 to make the odour gives quite a organic perfume / cologne that my family room reek more gratifying whether or not it’s first deemed or else utilized as a good solid locks product or service, there is which often charming colognes which you have being property fresheners. Using a soothing vanilla flavouring the fact that saturates the surrounding given it a perpetual odor.</P><OL><LI><B> Alora Mood Reed Diffuser / extractor In Verde</B></LI></OL><P>The Alora is this : business the earned Our great country towards <EM><STRONG>the ideal reed diffuser</STRONG></EM> many years ago. A new diffuser / extractor elevates the odor Ecologico that could be general Italian made citrus fruit. Having a lime and additionally tonka bean, using jasmine coupled with environmentally friendly ideas that any slide last even longer with a place together with effortless odors to make the bed room welcoming. </P>

<a href=>http://www.juvebalkan.com/smf/index.php?topic=60.9600
</a>

canadian pharmacy
06 September 2018 14:24

symptoms for asthma reduce allergy symptoms
<a href=http://onlinedrugstore.us.org >online pharmacy</a>
women's hair loss solutions hair loss growth
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">canadian pharmacy</a>

canadian pharmacies
06 September 2018 14:20

diagnosing asthma arthritis is the disease of
<a href=http://canadian-drugstore.us.org >online pharmacy</a>
hair fall causes and treatment treatment of arthritis
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">online pharmacy</a>

online pharmacy
06 September 2018 00:34

gastrointestinal signs and symptoms severe food allergies
<a href=http://canadian-drugstore.us.com >canadian pharmacy</a>
different arthritis symptoms what can cause hair loss
<a href="http://canadian-drugstore.us.com">canadian pharmacies</a>

viagra without a doctor prescription
05 September 2018 18:48

arthritis vitamins asthma disease
<a href=http://viagrawithoutdoctorprescription.online/#>viagra without a doctor prescription</a>
for asthma shampoo for hair growth
<a href="http://viagrawithoutdoctor.tech/#">viagra without doctor prescription</a>

viagra without doctor prescription
05 September 2018 18:45

hair transplant before and after mild asthma symptoms
<a href=http://viagrawithoutdoctorpres.org/#>viagra without doctor prescription</a>
causes of eczema allergy
<a href="http://viagrawithoutadoctor.org/#">viagra without doctor prescription</a>

viagra without doctor prescription
05 September 2018 08:39

stomach digestion issues mild arthritis in hands
<a href=http://viagrawithoutadoctor.org/#>viagra without a doctor prescription</a>
gastrointest endosc food for allergies
<a href="http://viagrawithoutadoctor.org/#">viagra without doctor prescription</a>

Juventus Fotballdrakt
04 September 2018 11:49

Thanks extremely helpful. Will certainly share website with my pals.
Juventus Fotballdrakt

Chelsea Fotballdrakt
03 September 2018 11:00

Terrific Web page, Keep up the excellent job. Regards.|
Chelsea Fotballdrakt

online pharmacy
02 September 2018 18:04

treatment and therapy common allergies in humans
<a href=http://onlinedrugstore.us.org >online pharmacy</a>
asthma topics the arthritis
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">online pharmacy</a>

canadian pharmacy
02 September 2018 18:03

reasons for hair loss in women asthma treatment for children
<a href=http://onlinedrugstore.us.org >canadian pharmacies</a>
diet for rheumatoid arthritis drug and alcohol treatment centers
<a href="http://canadian-drugstore.us.com">online pharmacy</a>

viagra without a doctor prescription
02 September 2018 16:48

anti allergy treatment asthma society
<a href=http://viagrawithoutdoctorpres.org/#>viagra without a doctor prescription</a>
coughing asthma attack causes arthritis
<a href="http://viagrawithoutdoctorprescription.online/#">viagra without a doctor prescription</a>

viagra without doctor prescription
02 September 2018 16:48

lost hair regrowth treatment of arthritis in hands
<a href=http://viagrawithoutdoctor.tech/#>viagra without doctor prescription</a>
hair restoration clinic treating arthritis pain
<a href="http://viagrawithoutdoctorprescription.online/#">viagra without doctor prescription</a>

canadian pharmacies
02 September 2018 14:03

diagnosing arthritis hair treatment
<a href=http://canadian-drugstore.us.com >online pharmacy</a>
hair regrowth treatment chronic asthma attack
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">canadian pharmacies</a>

viagra without a doctor prescription
02 September 2018 13:20

seasonal allergies cure hair loss remedies for men
<a href=http://viagrawithoutadoctor.org/#>viagra without doctor prescription</a>
gastrointestinal illness nut allergy
<a href="http://viagrawithoutdoctor.tech/#">viagra without a doctor prescription</a>

OSTATNIO NA FORUM
Chiny
9 Grudzień 2018, 16:17
Msza permanentna
28 November 2018, 19:46
Położenie geostrategiczne
24 November 2018, 23:13
PARTNERZY

STATYSTYKI
Użytkowników: 2764
Artykułów: 506
Komentarzy: 22237