Krótka piłka w sprawie litewskiej

Autor: Aleksandra Lipka Data: 10 May 2012 17:03

Czy wiesz, że…

litewskie pretensje o przyłączenie wileńszczyzny w 1920 roku „załatwił” Józef Piłsudski…w dość niekonwencjonalny sposób. Po buncie gen. Żeligowskiego cała Wileńszczyzna została przyłączona do II Rzeczpospolitej. Od tego czasu Litwa utrzymywała, że jest z Polską w stanie wojny. Oskarżała ją na forum Ligi Narodów o prześladowania swoich obywateli. W tym czasie ZSRR planował wykorzystać spór do uzależnienia od siebie Kowna. Sytuacje postawnił rozwiązać Piłsudski, udając się do Genewy (na posiedzenie Ligi Narodów) 10 grudnia 1927 roku. Łamiąc wszelkie maniery przerwał wypowiedź litewskiego premiera oznajmiając, że przyjechał, żeby dowiedzieć się czy Litwa chce wojny czy pokoju z Polską. Zakłopotany Voldemaras odpowiedział krótko: „Pokoju”. Po tym komunikacie Marszałek spokojnie opuścił salę.


avatar
O autorze: Aleksandra Lipka

Pasjonatka historii. Mieszka w Dąbrowie Górniczej, gdzie się uczy. Jej specjalizacja to XX wiek, a zwłaszcza II RP i zimna wojna, o której wie wszystko. Uczestniczka wielu konkursów powiatowych i wojewódzkich. Oprócz historii interesuje ją ofiologia i jeździectwo.

DODAJ KOMENTARZ

Imię i nazwisko:

Adres email:Treść komentarza:

Komentarze (2)

Aleksandra Lipka
11 May 2012 21:14

Zgadzam się oczywiście z tym, co napisałeś. Przedstawiona przeze mnie sytuacja sprawiła, że Litwa nie była "oficjalnie wroga", że tak to ujmę, Polsce. Nie prowadziła już na forum Ligi żadnych akcji antypolskich. Stosunków dyplomatycznych nie nawiązali. Stało się też coś gorszego dla II Rzeczpospolitej- to pytanie zniechęciło Zachód do nas i sprawiło, że był bardziej ostrożny we wzajemnych kontaktach.

slimak02
11 May 2012 20:07

W 1920 (aż do 1922 roku) istniał na ziemiach późniejszego województwa wileńskiego fikcyjny twór państwowy-Litwa Środkowa. Powstał on 9 października 1920 jako efekt rozmowy między Piłsudskim a Żeligowskim z 30 września tamtego roku. ,,Bolszewicy oddali Wilno rządowi kowieńskiemu. Polska nie może tu nic zrobić,gdyż nie pozwolą na to państwa koalicji i ponieważ w Spa Wilno zostało przez rząd polski oddane Litwie.Jeżeli teraz Wilna nie wyratujemy, to historia nam tego nie daruje"-powiedział ,,Komendant" Żeligowskiemu. Wkrótce ten ostatni zgodził się odegrać rolę ,,buntownika", wyzwalającego rodzinne miasto wraz ze swoimi żołnierzami. Nie wolno mu było powoływać się na żadne instrukcje Marszałka.
Co do pamiętnego posiedzenia Ligi Narodów z 10 grudnia 1922, w przypadku Piłsudskiego nie sprawdziło się powiedzenie, że ,,człowiek w garniturze jest mniej awanturujący się".Mimo stroju, który zobowiązuje, po dłuugaśnym przemówieniu litewskiego polityka postawił Voldemarasowi pytanie w sposób raczej żołnierski niż dyplomatyczny, uderzając ponoć pięścią w stół i krzycząc: ,,Nie po to odbyłem długą podróż z Warszawy do Genewy, panie Voldemaras, aby usłyszeć pańskie długie przemówienie...Chcę wiedzieć, czy pan chce wojny czy pokoju". Po tym jak premier Litwy, jakby lekko zmieszany całym zajściem odparł ,,pokój", ,,Ziuk" stwierdził, że nie ma nic do dodania, bo spełnił już swą rolę, a w Polsce będzie kazał bić w dzwony na Te Deum (hymn ,,Ciebie Boga wysławiamy"-łac., śpiewany przy szczególnych okazjach). Następnie opuścił salę.
Stosunki polsko-litewskie unormowały się jako tako dopiero 19 marca 1938, i to pod przymusem, bo 8 dni wcześniej litewska Straż Graniczna zastrzeliła w pobliżu granicy obu państw żołnierza KOP, a strona polska zareagowała na incydent stwierdzeniem, że jest on efektem wrogiego stosunku Kowna do Warszawy, uruchamiając dyplomację i wojsko; między 13 a 17 marca w całej Rzeczypospolitej miały miejsce demonstracje antylitewskie pod hasłem ,,Wodzu, prowadź na Kowno!".17 marca polski poseł w Tallinie wręczył swojemu litewskiemu odpowiednikowi notę rządu RP, stwierdzającą, że ,,jedynym załatwieniem odpowiadającym powadze sytuacji jest natychmiastowe nawiązanie stosunków dyplomatycznych i to bez żadnych warunków wstępnych".Polacy zażądali przyjęcia noty w terminie 48 godzin. Następnego dnia nad granicą litewską rozpoczęła się koncentracja WP, a do Wilna przybył Edward Rydz-Śmigły.19 marca na specjalnym posiedzeniu sejmu litewskiego przyjęto żądania strony polskiej, a 31 marca 1938 nawiązano stosunki dyplomatyczne z Litwą.

OSTATNIO NA FORUM
Wystawa historyczna
28 May 2020, 13:00
Pomniki przyrody
27 May 2020, 10:47
Nauczanie historii w domu
26 May 2020, 12:19
Czyszczenie zębów
25 May 2020, 15:14
PARTNERZY

STATYSTYKI
Użytkowników: 3595
Artykułów: 539
Komentarzy: 12318